Usługi inwestycyjne i pomocnicze

(a) Usługi Inwestycyjne:

  • Odbiór i transmisja dyspozycji dotyczących jednego ,lub więcej Instrumentu Finansowego.
  • Wykonywanie dyspozycji dotyczących jednego, lub więcej Instrumentów Finansowych.
  • Handel na własny rachunek;
  • Zarządzanie portfelem

(b) Usługi pomocnicze

  • Przechowywanie i zarządzanie Instrumentami Finansowymi na rachunek Klientów, włączając opiekę i powiązane usługi, takie jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniami.
  • Przyznawanie kredytów, lub pożyczek inwestorom, aby umożliwić mu przeprowadzenie transakcji na jednym, lub więcej instrumentach finansowych, w którą włączone jest FIBO.
  • Usługi wymiany walutowej, które powiązane są ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

W Ogólnych Warunkach i Polityce Usług Inwestycyjnych (Services General Conditions and Policies) «instrument finansowy» ma znaczenie nadane mu przez akapit 2 Prawa 144(I)/2007 i zawiera:

Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. 58% rachunków inwestorów detalicznych traci gotówkę, dokonując transakcji CFD, korzystając z tego brokera. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Nasza strona internetowa jest obecnie sprawdzana pod kątem wprowadzenia stosownych zmian.

Ważna uwaga
Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany na witrynę prowadzoną przez FIBO Group, LTD, firmę zarejestrowaną na BVI i regulowaną przez FSC. Proszę zapoznać się z „Umową klienta” pod linkiem. Kliknij "Anuluj", aby pozostać na tej stronie.