Usługi inwestycyjne i pomocnicze

(a) Usługi Inwestycyjne:

  • Odbiór i transmisja dyspozycji dotyczących jednego ,lub więcej Instrumentu Finansowego.
  • Wykonywanie dyspozycji dotyczących jednego, lub więcej Instrumentów Finansowych.
  • Handel na własny rachunek;
  • Zarządzanie portfelem

(b) Usługi pomocnicze

  • Przechowywanie i zarządzanie Instrumentami Finansowymi na rachunek Klientów, włączając opiekę i powiązane usługi, takie jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniami.
  • Przyznawanie kredytów, lub pożyczek inwestorom, aby umożliwić mu przeprowadzenie transakcji na jednym, lub więcej instrumentach finansowych, w którą włączone jest FIBO.
  • Usługi wymiany walutowej, które powiązane są ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

W Ogólnych Warunkach i Polityce Usług Inwestycyjnych (Services General Conditions and Policies) «instrument finansowy» ma znaczenie nadane mu przez akapit 2 Prawa 144(I)/2007 i zawiera:

Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. 61% rachunków inwestorów detalicznych traci gotówkę, dokonując transakcji CFD, korzystając z tego brokera. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.

×

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. 61% rachunków inwestorów detalicznych traci gotówkę, dokonując transakcji CFD, korzystając z tego brokera. Przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu w transakcje na giełdzie walut, należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, wziąć pod uwagę Państwa cele inwestycyjne, poziom Państwa doświadczenia i gotowość do wzięcia na siebie ryzyka. Istnieje możliwość, że poniosą Państwo stratę w wysokości części lub całości Państwa pierwotnej inwestycji i z tychże powodów nie należy ryzykować więcej, niż są Państwo gotowi stracić. W razie potrzeby należy skorzystać z niezależnej porady finansowej.

Ważna uwaga
Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany na witrynę prowadzoną przez FIBO Group, LTD, firmę zarejestrowaną na BVI i regulowaną przez FSC. Proszę zapoznać się z „Umową klienta” pod linkiem. Kliknij "Anuluj", aby pozostać na tej stronie.