Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne

Międzynarodowy Holding Finansowy FIBO Group (zwany dalej “FIBO Group”) bardzo docenia relacje z obecnymi i potencjalnymi Klientami (zwanych dalej “Klientami”) oraz odwiedzających zasoby internetowe FIBO i jest świadome wagi bezpieczeństwa i prywatności ich danych osobistych. FIBO Group operuje w pełni zgodnie z International Safe Harbour Privacy Principles jak również obowiązującym prawem.

Zawsze przykładamy wiele uwagi do ochrony prywatności Twoich danych osobistych. Odwiedzający zasoby internetowe FIBO Group mogą oglądać większość naszych stron i zakładek, ale ilość danych gromadzonych od odwiedzających nie przekracza ilości danych gromadzonych normalnie przez protokoły przeciętnego serwera internetowego. Jednakże w celu zapewnienia Ci podstawowych usług możemy żądać niektórych danych osobistych. Każda uzyskana od Ciebie informacja jest wykorzystywana wyłącznie w celach podnoszenia jakości naszych usług i uczynienia zarówno naszych usług, jak i zawartości zasobów internetowych FIBO Group prostszymi i wygodniejszymi w użyciu.

Polityka Prywatności prowadzona jest w celu wyjaśnienia odwiedzającym stronę głównych powodów i sposobów gromadzenia, przechowywania, ochrony i wykorzystania danych osobistych Klientów.

Akceptując warunki Umowy Klienta i/lub korzystając z usług FIBO Group, Klient wyraża pełną zgodę na gromadzenie, przechowywanie, ochronę u wykorzystanie jego (jej) danych personalnych zgodnie z Polityką Prywatności.

W razie niezaakceptowania tej Polityki Prywatności korzystanie z usług FIBO Group musi zostać zakończone.

Zasoby internetowe podlegające tej Polityce Prywatności

Ta Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich zasobów internetowych FIBO Group (stron, domen jak również podległych obiektów które są własnością lub pozostają pod kontrolą i/lub są zarządzane przez FIBO Group) oraz nie znajduje zastosowania do stron innych (nie powiązanych) spółek połączonych z FIBO Group poprzez hiperłącza.

FIBO Group działa w założeniu, że użytkownicy odwiedzający zasoby internetowe FIBO Group:

  • korzystają z zasobów internetowych FIBO Group w swoim własnym imieniu i wiarygodnie podają dane osobiste, gdy jest to potrzebne;
  • określają i kontrolują ustawienia wykorzystywanego oprogramowania;
  • mają możliwość zaznajomienia się z Polityką Prywatności klikając na link “Polityka Prywatności” z jakiejkolwiek strony zasobów internetowych FIBO Group.

Prawa Klienta dotyczące danych osobistych

Gwarantujemy Klientom FIBO Group, że uwzględniamy następujące prawa:

  • Prawo do otrzymywania informacji, czy FIBO Group przechowuje dane Klienta pozwalające no identyfikację jego/jej tożsamości;
  • Prawo do usuwania danych osobowych przechowywanych przez  FIBO Group, chyba że prawo stanowi inaczej;
  • Prawo do precyzowania i korekty jego/jej danych osobistych zachowanych przez FIBO Group;
  • Prawo do postępowania zgodnie z metodami korzystania z danych osobistych. Wszystkim materiały promocyjne (np. maile reklamowe, newslettery) będą zawierać możliwość zaprzestania ich dalszej dystrybucji;
  • Prawo do zmiany sposobu w jaki wykorzystujemy dane osobiste (na przykład, gdy zdecydujesz się subskrybować konkretny newsletter etc.)

Klient ma prawo do ujawnienia swoich danych osobistych w legalny sposób. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek działania stron trzecich, które mogą uzyskać dostęp do danych osobistych Klienta w wyniku wskazanej powyżej dystrybucji danych osobistych, lub w wyniku nielegalnych działań.

Gromadzenie, przechowywanie, ochrona i korzystanie z danych osobistych Klientów

Gromadzenie dane osobiste podane przez Klienta przy wypełnianiu formularzy elektronicznych (rejestracja konta), jak również przy

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.