Instrumenty rynku pieniężnego
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, FAR i jakiekolwiek inne pochodne kontrakty powiązane z papierami wartościowymi, walutami, stopami oprocentowania, dochodami lub innymi pochodnymi instrumentami, wskaźnikami finansowymi lub środkami finansowymi, które mogą być rozliczone w fizycznie lub w gotówce.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, FAR i jakiekolwiek inne pochodne kontrakty powiązane z towarami giełdowymi, które muszą być lub mogą być rozliczone w gotówce na wniosek jednej ze stron (inaczej niz w przypadku niedotrzymania warunkow lub zakonczenia umowy).
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i inne pochodne kontrakty powiązane z towarami giełdowymi, które mogą być rozliczone fizycznie, pod warunkiem, że mogą być przedmiotem handlu na rynku regulowanym i/lub na MTF.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i inne kontrakty pochodne powiązane z towarami giełdowymi, które mogą zostać fizycznie rozliczone, nie wymienionych w akapicie 6 Części III Prawa i nie istnieją w celach komercyjnych, dające się scharakteryzować jako inne pochodne instrumenty finansowe, mając na uwadze, czy, między innymi, czy są rozliczone przez uznaną izbę rozrachunkową, lub polegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu.
  • Finansowe kontrakty CFD.

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów.

Ważna uwaga
Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany na witrynę prowadzoną przez FIBO Group, LTD, firmę zarejestrowaną na BVI i regulowaną przez FSC. Proszę zapoznać się z „Umową klienta” pod linkiem. Kliknij "Anuluj", aby pozostać na tej stronie.