Instrumenty rynku pieniężnego
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, FAR i jakiekolwiek inne pochodne kontrakty powiązane z papierami wartościowymi, walutami, stopami oprocentowania, dochodami lub innymi pochodnymi instrumentami, wskaźnikami finansowymi lub środkami finansowymi, które mogą być rozliczone w fizycznie lub w gotówce.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, FAR i jakiekolwiek inne pochodne kontrakty powiązane z towarami giełdowymi, które muszą być lub mogą być rozliczone w gotówce na wniosek jednej ze stron (inaczej niz w przypadku niedotrzymania warunkow lub zakonczenia umowy).
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i inne pochodne kontrakty powiązane z towarami giełdowymi, które mogą być rozliczone fizycznie, pod warunkiem, że mogą być przedmiotem handlu na rynku regulowanym i/lub na MTF.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i inne kontrakty pochodne powiązane z towarami giełdowymi, które mogą zostać fizycznie rozliczone, nie wymienionych w akapicie 6 Części III Prawa i nie istnieją w celach komercyjnych, dające się scharakteryzować jako inne pochodne instrumenty finansowe, mając na uwadze, czy, między innymi, czy są rozliczone przez uznaną izbę rozrachunkową, lub polegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu.
  • Finansowe kontrakty CFD.

Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. 58% rachunków inwestorów detalicznych traci gotówkę, dokonując transakcji CFD, korzystając z tego brokera. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Nasza strona internetowa jest obecnie sprawdzana pod kątem wprowadzenia stosownych zmian.

Ważna uwaga
Po kliknięciu "Kontynuuj" zostaniesz przekierowany na witrynę prowadzoną przez FIBO Group, LTD, firmę zarejestrowaną na BVI i regulowaną przez FSC. Proszę zapoznać się z „Umową klienta” pod linkiem. Kliknij "Anuluj", aby pozostać na tej stronie.